عمومی

مالیات در گفتار علی

فَأَنْصِفُواالنَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّهِ وَ وُكَلاَءُ الأُْمَّهِ وَسُفَرَاءُ الأَْئِمَّهِ وَلاَ تُحْشِمُوا أَحَداً عَنْ حَاجَتِهِ وَلاَتَحْبِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ وَلاَ تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْوَهَ شِتَاءٍ وَلاَصَيْفٍ وَ لاَدَابَّهً يَعْتَمِلُونَ عَلَيْهَا وَلاَعَبْداًوَلاَ تَضْرِبُنَّ
أَحَداًسَوْطاًلِمَكَانِ دِرْهَمٍ وَلاَ تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍمِنَ النَّاسِ مُصَلٍّ وَلاَمُعَاهَدٍ.
نهج-نامه۵۱)

پس با مردم با انصاف برخورد کنید.برای تامین درخواست و نیارمندی آنها شکیبا باشید چرا که شما خرانه داران و وکیلان مردم و فرستادگان پیشوایان هستید. شما حق ندارید کسی را برای تامین نیازمندی اش به سختی افکنید و از تحقق خواسته اش جلوگیری کنید. شما نمی توانید مردم را مجبور کنید تا لباس و پوشش مورد نیاز برای سرمای زمستان و گرمای تابستان و یا مرکب و اسباب تردد و دیگر لوازم مورد نیاز زندگی خویش را برای پرداختن مالیات و بدهی بفروشند. کسی را برای بدهی و پرداختن پول(درهم) تازیانه و شلاق نزنید. به اموال مردم، دست درازی نکنید، خواه مسلمان نمازگزار باشند و یا ذمی و غیر مسلمان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *