تورم ایران

آیا تورم ایران قابل مهار است؟

آیا تورم ایران قابل مهار است؟
علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اگر عزمی وجود داشته باشد، می توان تورم را کاهش داد، گفت: در این باره باید از افراد کاردان و متخصص در راس مدیریت اقتصادی دولت استفاده شود، تا بتوان تورم را مدیریت کرد. در این رابطه اگر از افراد خبره استفاده شود، در یک برنامه سه ساله می‌توان تورم موجود در اقتصاد ایران را به زیر 10 و یا حتی به کمتر از 3 درصد رساند.

Continue reading