رقابت

رقابت باعث توسعه

رقابت باعث توسعه / دکتر علی سعدوندی

درحالیکه بیش از ۹۰% از پرونده های کشور بدون وکیل به دادگاه می‌روند، کانون وکلا مدعی است در شرایط فعلی نیز وکلا پرونده کافی در اختیار ندارند.

بخش زیادی از مردم بدلیل گران بودن خدمات ارائه شده، توانایی اخذ وکیل را ندارند.

رقابت باعث توسعه بازار خدمات حقوقی می‌شود که به سود کانون وکلا نیز هست.

Continue reading

هدفمندی یارانه ها

هدفمندی واجب تر از نان شب

هدفمندی واجب تر از نان شب / دکتر علی سعدوندی

در کشور ما یکی از بزرگترین عملیات انتقال ثروت از 99 درصد به 1 درصد جامعه در 5 سال گذشته از طریق بالاترین نرخ های واقعی بهره به اجرا گذاشته شد. در این شرایط بدون عملیات بازتوزیعی وارد دوره تاریک تاریخ ایران خواهیم شد. بدون بازگرداندن بخشی از ثروت نامشروع حاصل از نزول خواری چهره کریه فقر و فساد و نا امنی کشور به زودی نمایان خواهد شد.

هدفمندی یارانه به عنوان موثرترین عملیات بازتوزیعی باید در اولویت قرار گیرد.

در حالی که سایر کشورها، برای مبارزه با پولشویی معاملات با پول نقد (اسکناس) را محدود می کنند، در کشور ما به عکس ابزارهای جایگزین که نقش ضد پول شویی دارند به بهانه مبارزه با پول شویی مورد هدف مقام ناظر قرار گرفته اند!به کجا می رویم؟

نود اقتصادی

نود اقتصادی

نود اقتصادی / دکتر علی سعدوندی

شب شراب نیرزد به بامداد خمار

آن روزی که تورم تولید کننده به زیر 5 درصد رسیده بود بارها نهیب زدم که ادامه ندهید؛ سیاست انباشت شوک و تعویق تورم ناصواب است. آن روز گوش ها کر بود و چشم ها کور. و امروز دولت محترم و هواداران سینه چاک آنچه کاشته اند می دروند. قطعا افتضاح تورمی دولت امید قابل مقایسه با دولت مهرورز و دولت سازندگی نیست. عجیب تر آنکه هنوز همان کارشناسانی که مسبب این فاجعه بودند در راس امور هستند و چه بسا ارتقاء منصب یافته اند. نوش باد!

Continue reading