اتاق فکر دولت

عملکرد اتاق فکر دولت

عملکرد اتاق فکر دولت در سال جاری چه بوده که بودجه این مؤسسه برای سال آینده 30 درصد رشد کرده است؟

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، مجموعه‌ای است وابسته به نهاد ریاست جمهوری و به نوعی می‌توان از آن به اتاق فکر دولت جمهوری اسلامی ایران یاد کرد. بررسی سایت این مؤسسه نشان می‌دهد، عملکرد آن در سال ۹۷ با وظایف در نظر گرفته شده در قانون بودجه این سال فاصله بسیاری دارد؛ اما باز هم بودجه این مؤسسه در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۳۰ درصد رشد کرده است.

Continue reading

منافع شخصی و بسط قدرت

دولتمردان، منافع شخصی و بسط قدرت

دولتمردان، منافع شخصی و بسط قدرت / دکتر علی سعدوندی

دونالد ریگان: وحشت انگیز ترین عبارت ها در زبان انگیلیسی وقتی است که فردی می گوید: «من یک دولتی هستم و آمده ام برای کمک به شما!»

به راستی دولتیان در سراسر جهان در فکر کمک به مردم هستند و یا اول منافع شخصی خود را مد نظر قرار می دهند؟

اگر این اصل بنیادین را که همگان به دنبال منافع شخصی خود هستند مد نظر قرار دهیم اولا انتظار خود را از دولت ها متعادل خواهیم کرد و ثانیا اجازه توسعه قدرت دولت ها و دست درازی به حقوق مالکیت فردی را به بهانه های واهی مانند کنترل قیمت ها نخواهیم داد.

Continue reading

نود اقتصادی

نود اقتصادی

نود اقتصادی / دکتر علی سعدوندی

شب شراب نیرزد به بامداد خمار

آن روزی که تورم تولید کننده به زیر 5 درصد رسیده بود بارها نهیب زدم که ادامه ندهید؛ سیاست انباشت شوک و تعویق تورم ناصواب است. آن روز گوش ها کر بود و چشم ها کور. و امروز دولت محترم و هواداران سینه چاک آنچه کاشته اند می دروند. قطعا افتضاح تورمی دولت امید قابل مقایسه با دولت مهرورز و دولت سازندگی نیست. عجیب تر آنکه هنوز همان کارشناسانی که مسبب این فاجعه بودند در راس امور هستند و چه بسا ارتقاء منصب یافته اند. نوش باد!

Continue reading

عملیات بازار باز

عملیات بازار باز نرخ تورم را کنترل می‌کند

عملیات بازار باز نرخ تورم را کنترل می‌کند

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تاثیر استفاده از عملیات بازار باز در اقتصاد گفت: از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی شناخته شده در دنیا، این عملیات بازار باز است که کارایی آن به اثبات رسیده است. بیشتر از 150 کشور در جهان توانسته‌اند نرخ تورم را به خوبی کنترل کنند که دلیل آن اجرای سیاست‌های متناسب ارزی و عملیات بازار باز است.

Continue reading

حماقت ارزی

در باب حماقت ارزی

در باب حماقت ارزی

وقتی 95 درصد منابع ارزی را در نابازار به قیمت های زیر نرخ تعادلی تخصیص می دهید طبیعی است که نرخ بازار آزاد که تنها 5 درصد منابع را در اختیار دارد بیش جهش (Overshoot) کند. وقتی کسانی که حتی یک درس اقتصاد کلان پیشرفته را در دوران تحصیل خود پاس نکرده اند سیاست ارزی بنویسند بهتر از این نخواهد شد. ازماست که بر ماست.

ارزی

مرثیه ارزی

مرثیه ارزی / دکتر علی سعدوندی

🖌 تعطیلی بازار آتی سکه فقط یک خاصیت خواهد داشت و آن هدایت تقاضای سوداگرایانه به سوی بازار ارز است. منفی خوردن شاخص بورس هم به التهاب ارزی خواهد افزود. بازارهای اولیه و ثانویه نیز به بیش جهشی نرخ ارز بازار آزاد خواهد افزود.

Continue reading

بدفهمى هاى هدايت اعتبار

بدفهمى هاى هدايت اعتبار

بدفهمى هاى هدايت اعتبار

توسعه را نمى شود با اجبار تحميل كرد. امحاء فقر و پيشرفت صنعتى و فن آورى را مى شود سياست گذارى كرد اما نمى شود ديكته كرد.

رويكرد علم اقتصاد به توسعه اين است كه شرايط را مهيا كنيد تا آحاد اقتصادى اقناع شوند و سپرده هاى خود را به سمتى ببرند كه نفع جمعى در آن است. با اين نگرش “بانك خصوصى واقعى” نه تنها پليد نيست كه موهبتى است. در اينجا مردم در تقابل فرآيند توسعه نيستند بلكه عامل توسعه هستند. در اين حالت اولويت رفع محدوديت ها براى هدايت نقدينگى موجود به سوى توليد خواهد بود. در اين مدل بازارهاى مالى نقدينگى مازاد را جذب خواهد كرد نه به اجبار كه به اقناع. افراد ريسك پذير جذب بازار سرمايه خواهند شد و ريسك گريزان از طريق سرمايه گذارى در اوراق دولتى در پيشرفت زيربناها سهيم مى شوند.

هدايت اختيارى است. شايد ايرانيان آخرين ملتى باشند كه تاريخ درباره شان خواهد نوشت “ايشان اعتقاد به “هدايت اجبارى” داشتند.

علم اقتصاد و مبارزه با فقر

علم اقتصاد و مبارزه با فقر

علم اقتصاد و مبارزه با فقر

شايد مهمترين علت موفقيت خارق العاده علم اقتصاد نسبت به ساير علوم انسانى آكسيوم بنيادين اين علم است كه انسان را موجودى مى داند كه عقلايى عمل مى كند. اين اكسيوم يك اكسيوم جهانشمول در اقتصاد است به طورى كه حتى در دارالمجانين نيز صادق است. ديوانگان هم اگر وعده غذايى شان كمتر از سايران باشد اعتراض مى كنند و همين حكايت از عقلانيت ايشان دارد.

Continue reading